69/178 Soi Ramkhamhaeng 164 Ramkhamhaeng rd, Minburi, Minburi, Bangkok 10510

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์
EVENT
41FE3009-4E9A-40AE-B2E1-D579E6902DEA

เรื่อง ”การปรับกฏระเบียบของไทย เพื่อยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของอาเซียน

Share Post: